Parkeringsbetingelser

  •  Parkering kan kun ske mod fremvisning af gyldig parkeringsbillet. 
  • Parkering er kun tilladt i opmærkede P-båse. 
  • Anvisninger på skiltning samt fra personale skal respekteres og følges. 
  • Parkering er kun tilladt for indregistreret køretøjer. Parkering af køretøjer uden nummerplader vil medføre politianmeldelse samt fjernelse af køretøjer for ejers regning. 
  • Affald skal henkastes i de opstillede affaldsspande. Eventuelt efterladt affald vil blive fjernet for ejers regning. 
  • Parkering sker i alle henseender på egen risiko og Sjællands Venner påtager sig intet ansvar for ulykkestilfælde, tyveri eller skader på personer, køretøjer, udstyr el.lign. 
  • Såfremt Sjællands Venner skal være behjælpelig med at bugsere køretøjet væk fra pladsen påtager Sjællands Venner sig intet ansvar for skader på personer, køretøjer, udstyr el.lign. 
  • Såfremt vind, vejr eller andre forhold, der er Sjællands Venner uvedkommen forhindre arrangementet, kan der ikke stilles krav om tilbagebetaling af parkeringsbilletten. 
DanishEnglishFrenchGermanSpanish